New

Advertisements

news

Osallistu jännittävään aivotallennuskokeeseen elokuvia katsellessa!

Etsimme henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan ainutlaatuiseen EEG-kokeeseen, jossa osallistujat katselevat elokuvia samalla kun me tallennamme EEG-aivosignaaleja, videotallenteita ja muita fysiologisia signaaleja, kuten elektrokardiogrammi- (EKG, sydämen sykkeen havaitsemiseen) ja galvaaninen ihoreaktio -signaaleja (GSR, ihon sähkönjohtavuuden havaitsemiseen). Osallistujana sinulla on mahdollisuus antaa panoksesi huippututkimukseen, jonka tavoitteena on ymmärtää, miten aivot reagoivat erilaisiin elokuviin.

Jotta voit osallistua tähän kokeeseen, sinun on oltava 18–44-vuotias, sinulla on oltava normaali tai normaaliksi korjattu näkökyky, sinulla ei saa olla vakavia sairauksia tai aikaisempia neurologisia sairauksia tai mielenterveyshäiriöitä etkä saa käyttää tällä hetkellä mitään reseptilääkkeitä. Aiempaa kokemusta EEG-tallentamisesta ei vaadita.

Kokeen aikana sinua pyydetään katsomaan joitakin filminpätkiä ja reagoimaan niihin. Lisäksi laitamme päähäsi EEG-lakin, ja kiinnitämme kehoosi elektrodeja EKG- ja GSR-signaalien tallentamiseksi. Lisäksi kuvaamme videoita reaktioidesi tallentamiseksi, ja niitä käytetään synkronointiin muiden signaalien kanssa. Tutkimukseen osallistuminen koostuu kolmesta istunnosta ja kestää noin 2 tuntia. Kaikkien kaapeleiden ja laitteiden valmisteluun kuluu lisäksi 1 tunti. Kokeen suorittaja antaa kaikki ohjeet englanniksi, ja ne esitetään myös näytöllä englanniksi kunkin tehtävän kohdalla.

Kiitokseksi osallistumisestasi saat korvauksen ajastasi ja vaivannäöstäsi. Sinulla on myös mahdollisuus oppia lisää tästä tutkimuksesta ja neurotieteen kiehtovasta maailmasta.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tähän jännittävään kokeeseen, ota yhteyttä tohtori Qianru Xuhun (qianru.xu@oulu.fi) tai skannaa QR-koodi.

Looking for Participants for an Exciting Brain-Recording Experiment While Watching Movies!

We are looking for individuals who are interested in participating in a unique EEG experiment that involves watching movies while we record EEG brain signals, video recordings, and other physiological signals including electrocardiogram (ECG, for detecting heart rate] and galvanic skin response [GSR, for detecting skin conductance]). As a participant, you will have the opportunity to be a part of cutting-edge research that aims to understand how the brain responds to different kinds of movies.

To be eligible for this experiment, you should be aged 18-44 years old with normal or corrected-to-normal vision, be free of any serious medical condition, past history of neurological or mental illness, and not currently taking any prescription drugs. Previous experience with EEG recording is not required.

During the experiment, you will be asked to watch some film clips and respond accordingly. We will also put an EEG cap on your head and attach some electrodes on your body to record ECG and GSR signals. Additionally, videos will be recorded to capture your responses and used for synchronization with other signals. The entire protocol consists of three sessions and takes about 2 hours to complete. Another 1 hour will be needed to prepare all cables and devices. All instructions will be given in English by the experimenter, and they will also be provided on the screen in English for each task.

As a thank you for your participation, you will receive UO merchandise as compensation for your time and effort. You will also have the opportunity to learn more about the research and the fascinating world of neuroscience.

If you are interested in participating in this exciting experiment, please contact Dr. Qianru Xu (qianru.xu@oulu.fi) or scan the QR code.

news